Farma Klínec

- Ubytování v hlavní budově farmy  - karimatky, spacáky

- Domácí kuchyně, diety a vegetariánská strava

- Společenská místnost, klubovna

- Krámek

- Malá zvířecí farma